Veilige handen info

Excelsior Volleybal organiseert al jaren activiteiten voor jongeren. Plezier van het kind staat centraal. De begeleiders, veelal vrijwilligers, zetten zich iedere keer weer in om leuke en uitdagende activiteiten te organiseren. Hierbij vinden we het belangrijk dat minderjarigen veilig zijn binnen onze vereniging. Dit betekent niet alleen dat we zorgen voor veilige (speel)toestellen, maar ook dat we ernaar streven dat kinderen en jongeren zich bij ons prettig en veilig voelen en met plezier onze organisatie bezoeken.

Daar hoort bij dat kinderen soms getroost moeten worden of dat begeleiders met jongeren stoeien. Met andere woorden: lichamelijk contact is in bepaalde gevallen wenselijk. Maar er zijn ook situaties voorstelbaar waarin grenzen worden overschreden en het contact overgaat in ongewenst gedrag of zelfs seksueel misbruik. Deze situaties willen wij voorkomen. Ongewenst gedrag en seksueel misbruik worden niet getolereerd. Excelsior Volleybal is een plek waar kinderen en jongeren niet alleen voor de activiteiten komen, maar ook voor gezelligheid, aandacht en plezier. En dat moet zo blijven!

Excelsior Volleybal wil een veilige omgeving waarborgen door aandacht te hebben voor een open en positieve atmosfeer en door duidelijke afspraken over omgangsvormen te maken. Dit is belangrijk omdat ongewenste omgangsvormen daardoor minder kans krijgen, sneller bespreekbaar zijn en kunnen worden aangepakt als ze toch de kop opsteken.

Een van die ongewenste omgangsvormen is seksueel misbruik. Wij willen kinderen hier zoveel mogelijk tegen beschermen. . Daarom hebben wij een gedragscode voor medewerkers die met kinderen werken. In deze gedragscode is vastgelegd waar grenzen liggen in het contact tussen medewerkers en kinderen.

Maar wij willen onze ogen niet sluiten voor het feit dat seksueel misbruik overal voorkomt waar mensen samenkomen. Ondanks preventieve maatregelen kan het ook binnen onze vereniging plaatsvinden. Daarom heeft het bestuur een vertrouwenspersoon aangesteld waarmee u/jij contact kunt opnemen bij constatering of vermoeden van een ongewenste situatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze vertrouwenspersoon

Marion Koolstra

Email: vertrouwenspersoon@excelsiorvolleybal.nl

Tel: 0644169732