ALV 21-11

6 nov 2023, 21:26

Beste leden van Excelsior,

Bij deze nodigen we je van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijks Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Datum: maandag 21 november 2022 Tijd: 20:00-22:00 uur Plaats: oude kantine ‘t Gastland.

Het bestuur verzoekt leden zich van te voren aan te melden voor de algemene ledenvergadering via secretaris@excelsiorvolleybal.nl.

De agenda voor de avond ziet er als volgt uit:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. Verslag ALV 2021 en actiepunten (bijlage)
  3. Bestuurswijzigingen
  4. Terugblik voorzitter op vorig seizoen
  5. Financiën: terugblik 2021-2022, financieel verslag, vooruitblik 2022-2023, contributie, kascommissie aftredend en nieuwe kascommissie aanstellen
  6. Jeugdcommissie
  7. Technische commissie
  8. Inbreng van ideeën voor de toekomst van Excelsior
  9. Rondvraag

Om 22:00 eindigt de vergadering.

We hopen jullie te zien!