Recente wedstrijduitslagen

14-01 Labyellov DS 2  2-3  Excelsior DS 1

14-01 Exclesior MA 1 1-3 SV Dynamo Apeldoorn MA 2

14-01 AETOS MC 6 0-4 Excelsior MC 1

ALV 21-11

Beste leden van Excelsior,

Bij deze nodigen we je van harte uit voor het bijwonen van de jaarlijks Algemene Ledenvergadering van onze vereniging.

Datum: maandag 21 november 2022
Tijd: 20:00-22:00 uur
Plaats: oude kantine ‘t Gastland.

Het bestuur verzoekt leden zich van te voren aan te melden voor de algemene ledenvergadering via secretaris@excelsiorvolleybal.nl.

De agenda voor de avond ziet er als volgt uit:

1. Opening en vaststellen agenda
2. Verslag ALV 2021 en actiepunten (bijlage)
3. Bestuurswijzigingen
4. Terugblik voorzitter op vorig seizoen
5. Financiën: terugblik 2021-2022, financieel verslag, vooruitblik 2022-2023, contributie, kascommissie aftredend en nieuwe kascommissie aanstellen
6. Jeugdcommissie
7. Technische commissie
8. Inbreng van ideeën voor de toekomst van Excelsior
9. Rondvraag

Om 22:00 eindigt de vergadering.

We hopen jullie te zien!